Khu Vực Bán Tool + Mod Game

05/09/2020

Ai Mua Gì IB AD Thiền Hỗ Trợ Nhé Link fb https://www.facebook.com/kimthien1993/

- tool win doanh trai độc nhãn tự động 100% chỉ 1 click - giá liên hệ AD Thiền Hỗ Trợ Nhé Link fb https://www.facebook.com/kimthien1993/

- tool tự động ăn rương 11 + gd đồ + mở rương - giá liên hệ AD Thiền Hỗ Trợ Nhé Link fb https://www.facebook.com/kimthien1993/

- auto nhặt 2 ngọc hàng ngày tự động 100% Giá  300k Ví / ATM 

- auto gom đậu(ac phụ đứng nhà thu + cho đậu, ac nhận out ra xin liên tục)  Giá 200k Ví / ATM

- auto đăng kí + đánh dhvt Giá  300k Ví / ATM

- auto xs (kgom ngọc về 1ac)  Giá  500k Ví / ATM

- auto nv bò mộng nhận ngọc free (bắn 1000 phát, hạ 1000 mộc nhân, bay 2000m, bán đồ, hạ 1000 quái bay, dùng kĩ năng đặc biệt 1k lần) tự động 100% Giá  300k Ví / ATM

- Tool Nhận NRSD 1 Tiếng 1 Lần - Có Thể Cài Trên PC + VPS treo 24/24 Giá 300k/1key Vĩnh Viễn  - Có Hỗ Trợ Đổi Key

Video Demo